Pomiary luzów łożyska wieńcowego
2016-09-02

W ostatnim czasie nasza firma przeprowadziła kontrolę łożyska wieńcowego zamontowanego w stalowni huty Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

Kontrola polegała na ocenie stanu technicznego, która zawierała między innymi pomiar luzów oraz sprawdzenie momentów dokręcenia śrub.

Zabudowane łożysko jest łożyskiem trójrzędowe o średnicy powyżej 3000 mm.

Pokaż wszystkie aktualności »